visie

Integratie van de wijsheid van het Oosten met het denken van het Westen

Het Oosten biedt een schat aan wijsheid als het gaat over mindfullness (meditatie), gewaarzijn in het hier en nu. En in de ontwikkeling van “liefdevolle vriendelijkheid”, de kwaliteit van het hart. Het Westen heeft een sterk denkvermogen ontwikkeld, onder andere zichtbaar in de ontwikkeling van de wetenschap en technologie. Onze visie put uit beide werelden: “veranderen begint bij stilstaan”.

Integratie van het behalen van resultaat verbonden met de omgeving

Onze wijze van werken is effectief en levert resultaat. Wij werken mee aan de ontwikkeling van de organisatie, van teams, van managers en medewerkers. Wat voor ons daarbij essentieel is, is dat dit gebeurt met verantwoordelijkheid voor het “grotere geheel”: in verbondenheid met de omgeving, de mensen en organisaties waarmee wordt samengewerkt. Individuele resultaten zijn alleen maar goed als het goed is voor het grotere geheel. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid serieus en kan samenwerken werkelijk een bijdrage zijn. Dit vraagt een open, respectvolle en ruime blik op de wereld waarin we leven en geeft ook een bijdrage aan de toekomst van de samenleving.

Integratie van verschillende niveaus van bewustzijn

Wij zien in mensen en organisaties verschillende niveaus van bewustzijn: fysiek, emotioneel, mentaal en een ruimere maat van zijn, ook wel spirit, geest of ziel genoemd.
Veelal zijn deze niveaus van bewust zijn niet goed geïntegreerd. Terwijl als deze integratie stap voor stap werkelijkheid wordt, bezieling, inspiratie en creatie zichtbaar worden.
Door stil te staan bij wie we in wezen zijn, kunnen we ons ont-wikkelen. Letterlijk de wikkels eraf zodat bezieling en inspiratie kunnen gaan stromen. We kijken dan ook naar mensen en organisaties als lerende en creërende wezens.
We hebben een spirituele visie maar zijn vooral ook nuchter en concreet. Het gaat om ervaren! Het is het enige wat telt en het enige wat werkt. Daarom wordt onze wijze van werken niet gekenmerkt door kennisoverdracht maar door doen en ervaren, en zo te leren en te ontwikkelen!
Vanuit deze visie heeft onze wijze van werken door de jaren heen vorm gekregen. En hierover zijn niet alleen wij enthousiast maar blijkt telkens weer dat onze klanten en deelnemers dit ook zijn!