Coaching

Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling

Coaching is een intensieve wijze van individuele begeleiding waarbij een bepaalde persoonlijke vraag of thema van de klant wordt onderzocht. Ik plaats met mijn wijze van werken de vraag in een breder perspectief en laat de klant dit ook werkelijk ervaren. Hierdoor ontstaat een opening om een nieuwe houding te ontwikkelen.

Hoe is coaching opgebouwd

Een coachtraject start met een kennismakingsgesprek: er moet een ‘klik’ zijn tussen de coach en de coachee. Het is belangrijk dat de coachee vertrouwen heeft in de coach en in zijn of haar manier van werken. Ik onderzoek in het kennismakingsgesprek wat de vraag van de klant precies is om er zeker van te zijn dat ik de klant verder kan helpen.

Als afgesproken wordt te starten met een coachtraject volgt een uitgebreide intake op basis waarvan ik een plan maak voor de verdere begeleiding. Ik zorg ervoor dat elk coachtraject in 6 tot 10 gesprekken tot resultaat leidt.

Voor wie is coaching bestemd

Coaching is een zeer geschikt instrument voor een ieder die wil werken aan zijn ontwikkeling en zijn talenten verder wil ontplooien. Coaching is voor professionals: voor leiders en managers van organisaties, voor specialisten, voor medewerkers op de werkvloer.

Wat gaat het je opleveren

Een coachingstraject levert handvaten om het eigen talent verder te ontwikkelen en eventuele blokkades minder bepalend te laten zijn. Coaching stimuleert de individuele ontwikkeling en het (werk)plezier en vergroot de effectiviteit en de eigenheid van medewerkers.