Mindfullness

Mindfullness is een begrip dat de laatste jaren veel aandacht krijgt. Niet ten onrechte, want in vele onderzoeken is overtuigend aangetoond dat mindfullness zeer effectief kan zijn bij het verkrijgen van meer rust en helderheid en bij het verkrijgen van een betere balans in leven en werk.

Mindfullness, of ook wel aandachtsmeditatie genoemd, is in wezen al heel oud en gaat over de wijze waarop je met aandacht gewaar bent in het hier-en-nu. Het gaat over opmerkzaam en “wakker” zijn.

Dat lijkt zo eenvoudig … en dat is het niet. We zijn als mensen gevormd door ons verleden en reageren daardoor op nieuwe situaties vaak vanuit vorige ervaringen.  Nauwelijks bewust wat een bepaalde situatie precies teweegbrengt is een reactie al in gang gezet. In meer of mindere mate zullen we allemaal herkennen dat we nogal eens volgens vaste patronen reageren.

Mindfullness oefent om aanwezig te zijn bij wat er is, er geen oordeel over te hebben en je niet te vereenzelvigen met wat je waarneemt op verschillende niveaus van bewustzijn.

Een voorbeeld: Als je onrustig bent, is dat vaak in je gedrag waarneembaar. Je wordt druk, gehaast, chaotisch of geïrriteerd. Mindfullness is een wijze van gewaarzijn waarmee je bij de onrust aanwezig bent, er niet op reageert en het laat voor wat het is. Dit schept de mogelijkheid om vanuit een open houding op een andere wijze te reageren, bewust en vrij! Belangrijk is dat de onrust niet weg moet, want dan wordt het alleen maar erger. Als er een houding van open en aandachtig gewaarzijn getraind is, zal – door het met aandacht aanwezig zijn bij de onrust – rust ontstaan.

Inmiddels mediteer ik zo’n dertig jaar met veel discipline. Vroeger was je dan makkelijk “zweverig”, maar dat is in de loop der jaren wel gewijzigd, zeker nu het vaak mindfullness wordt genoemd. Meditatie is verre van zweverig, al houd het zich bezig met iets wat we niet kunnen zien, maar wel kunnen ervaren. Onze ruimere maat van zijn, onze spirit, onze ziel …

In al mijn werk wat ik doe vormt mindfullness de basis en eigenlijk maak ik het niet meer mee dat mensen niet bereid zijn te kijken naar wat het is. Dat is verheugend, want het heeft veel waarde, voor onszelf en voor onze leefwereld. Omdat het in essentie uitgaat dat we één zijn met alles, en dat afscheiding illusie is. De essentie van liefde.